توسعه آسانسور

تابلو برق ضد انفجار

تابلو فرمان یا تابلو برق یکی از مهمترین بخشهای الکتریکی و کنترلی است و شامل مدار های فرمان و ریز پردازنده و قطعات الکترونیکی می باشد که وظیفه آن کنترل عملکرد و نیز اعلام وضعیت های مختلف می باشد.

تابلوفرمان آسانسور معمولاً در موتورخانه نصب می گردد.

تعدادی از وظایف اصلی تابلو فرمان آسانسور به شرح زیر است:

* کنترل جهت حرکت و سرعت موتور اصلی

* پردازش درخواست ها از کابین و طبقات آسانسور

* کنترل تجهیزات الکتریکی مانند : ترمزها ، سوئیچ ها ، درب کابین و …

* نظارت دقیق بر حرکت کابین آسانسور و حفظ ایمنی های لازم

* پاسخگویی و پردازش درخواست های الکتریکی بخش های مختلف آسانسور

* حفاظت الکتریکی از تجهیزات آسانسور

* تشخیص وضعیت ها و موقعیت کابین در هر لحظه

تأمین کلیه وسایل و تجهیزات ضد انفجار ، ضد جرقه و ضد گرد و غبار آتشگیر جهت پالایشگاه ، پتروشیمی ، معادن و انبارهای غلات