توسعه آسانسور

شیر ایمنی ترکیدگی آسانسور - توسعه آسانسور

شیر ایمنی ترکیدگی آسانسور هاى هيدروليكى (Rupture valve) حساس ترین و مهم ترین بخش یک جک می باشد که روی سیلندر نصب گردیده، رابط بین شیلنگ هیدرولیک و جک می باشد و روغن از این طریق به جک وارد می شود.

بسته به اینکه جک داخل زمین مدفون و یا بیرون کار گذاشته شود شیر ایمنی در پایین یا بالای جک نصب می گردد.

عملکرد آن به این طرق است که حجم عبوری روغن را کنترل و و در صورتی که کابین سرعت بیش از حد داشته باشد و یا اینکه شیلنگ هیدرولیک پاره شده باشد، باعث قطع خروج روغن از جك شده و موجب توقف تدريجى و بدون شوك کابین می گردد. فعال شدن شیر ایمنی در جک ها، موجب توقف تدریجی و بدون شوک آسانسور می شود.

شیر ایمنی سرعت ورودی روغن به جک (سیلندر) را کنترل نکرده، فقط سرعت خروجی از آن را کنترل می کند.

حجم و اندازه این شیر بستگی به نوع و ظرفیت آسانسور دارد.

شیر ایمنی در کارخانه تست و تنظیم می شود لیکن تنظیم نهایی توسط نصاب انجام می شود که این تنظیم بر اساس سرعت نامی آسانسور به علاوه 0.3 متر بر ثانیه می باشد.

- جک هیدرولیک آسانسور مارک هوپاد Hupad lift با شیر ایمنی ترکیدگی بلین آلمان و لوله سنگ خورده مناسب برای آسانسورهای هیدرولیک

پاوریونیت با شیر بلین آلمان و پمپ ایتالیا مارک هوپاد لیفت مناسب برای آسانسور و بالابرهای هیدرولیک