توسعه آسانسور

شیر ایمنی ترکیدگی آسانسور - توسعه آسانسور


شیر ایمنی ترکیدگی آسانسورهای هیدرولیک


شیر ایمنی ترکیدگی آسانسور هاى هيدروليكى (Rupture valve) حساس ترین و مهم ترین بخش یک جک می باشد که روی سیلندر نصب گردیده، رابط بین شیلنگ هیدرولیک و جک می باشد و روغن از این طریق به جک وارد می شود.

بسته به اینکه جک داخل زمین مدفون و یا بیرون کار گذاشته شود شیر ایمنی در پایین یا بالای جک نصب می گردد.

عملکرد آن به این طرق است که حجم عبوری روغن را کنترل و و در صورتی که کابین سرعت بیش از حد داشته باشد و یا اینکه شیلنگ هیدرولیک پاره شده باشد، باعث قطع خروج روغن از جك شده و موجب توقف تدريجى و بدون شوك کابین می گردد. فعال شدن شیر ایمنی در جک ها، موجب توقف تدریجی و بدون شوک آسانسور می شود.


شیر ایمنی سرعت ورودی روغن به جک (سیلندر) را کنترل نکرده، فقط سرعت خروجی از آن را کنترل می کند.

حجم و اندازه این شیر بستگی به نوع و ظرفیت آسانسور دارد.

شیر ایمنی در کارخانه تست و تنظیم می شود لیکن تنظیم نهایی توسط نصاب انجام می شود که این تنظیم بر اساس سرعت نامی آسانسور به علاوه 0.3 متر بر ثانیه می باشد.

- جک هیدرولیک آسانسور مارک هوپاد Hupad lift با شیر ایمنی ترکیدگی بلین آلمان و لوله سنگ خورده مناسب برای آسانسورهای هیدرولیک

پاوریونیت با شیر بلین آلمان و پمپ ایتالیا مارک هوپاد لیفت مناسب برای آسانسور و بالابرهای هیدرولیک


_____________________انواع آسانسورهای هیدرولیک


انواع آسانسور هیدرولیک را میتوان بر اساس شاخص های گوناگونی دسته بندی کرد . انواع آسانسور هیدرولیک بر اساس نوع و روش کارگذاری جک هیدرولیک مورد بحث قرار می گیرد . آسانسورهای هیدرولیکی با استفاده از جک هیدرولیک و پاوریونیت و بواسطه جریان روغن حرکت می کنند . بنابراین همانطور که عنوان شد ، انواع آسانسور هیدرولیک بر اساس تفاوت هایی که میان انواع جک و پاوریونیت وجود دارد دسته بندی می شوند. در این دسته بندی که بیشتر جنبه کاربردی دارد ، انواع آسانسور هیدرولیک بر اساس تعداد ، نوع ، موقعیت و روش نصب جک تعریف می شوند . بر این اساس انواع آسانسورهای هیدرولیک در زیر فهرست شده اند:

• آسانسور هیدرولیک جک در زیر مستقیم

• آسانسور هیدرولیک یک جک در کنار مستقیم

• آسانسور هیدرولیک دو جک در کنار مستقیم

• آسانسور هیدورلک یک جک در کنار غیرمستقیم

• آسانسور هیدرولیک دو جک در کنار غیرمستقیم

• آسانسور هیدرولیک جک در زیر مستقیم تلسکوپی

• آسانسور هیدرولیک یک جک در کنار مستقیم تلسکوپی

• آسانسور هیدرولیک دو جک در کنار مستقیم تلسکوپی

• آسانسور هیدرولیک کششی

------------------

کلیاتی درباره آسانسورهای هیدرولیک:


پیش از بررسی انواع آسانسور هیدرولیکی ، لازم است شرح خلاصه ای درباره این نوع آسانسور داده شود . آسانسورهای با عملکرد هیدرولیکی ، انواعی از آسانسور هستند که با جک و پاوریونیت هیدرولیک عمل می کنند . بررسی چگونگی حرکت از نظر محاسباتی و تئوریک ، با دو پارامتر مهم “فشار” و “جریان” تودرولیک


________________


انواع آسانسور هیدرولیک


انواع آسانسور هیدرولیک را میتوان بر اساس شاخص های گوناگونی دسته بندی کرد . انواع آسانسور هیدرولیک بر اساس نوع و روش کارگذاری جک هیدرولیک مورد بحث قرار می گیرد . آسانسورهای هیدرولیکی با استفاده از جک هیدرولیک و پاوریونیت و بواسطه جریان روغن حرکت می کنند . بنابراین همانطور که عنوان شد ، انواع آسانسور هیدرولیک بر اساس تفاوت هایی که میان انواع جک و پاوریونیت وجود دارد دسته بندی می شوند. در این دسته بندی که بیشتر جنبه کاربردی دارد ، انواع آسانسور هیدرولیک بر اساس تعداد ، نوع ، موقعیت و روش نصب جک تعریف می شوند . بر این اساس انواع آسانسورهای هیدرولیک در زیر فهرست شده اند:

• آسانسور هیدرولیک جک در زیر مستقیم

• آسانسور هیدرولیک یک جک در کنار مستقیم

• آسانسور هیدرولیک دو جک در کنار مستقیم

• آسانسور هیدورلک یک جک در کنار غیرمستقیم

• آسانسور هیدرولیک دو جک در کنار غیرمستقیم

• آسانسور هیدرولیک جک در زیر مستقیم تلسکوپی

• آسانسور هیدرولیک یک جک در کنار مستقیم تلسکوپی

• آسانسور هیدرولیک دو جک در کنار مستقیم تلسکوپی

• آسانسور هیدرولیک کششی

------------------

کلیاتی درباره آسانسورهای هیدرولیک:


پیش از بررسی انواع آسانسور هیدرولیکی ، لازم است شرح خلاصه ای درباره این نوع آسانسور داده شود . آسانسورهای با عملکرد هیدرولیکی ، انواعی از آسانسور هستند که با جک و پاوریونیت هیدرولیک عمل می کنند .