توسعه آسانسور

مخزن روغن آسانسورهای هیدرولیک

فروش پاوریونیت هیدرولیک آسانسور ، جک آسانسور با شیر ایمنی ترکیدگی ، الکتروموتور و پمپ ایتالیایی ، شیرکنترل بلین آلمان ، تمامی متعلقات هیدرولیک پاوریونیت

لطفا با شماره های 02188874850 و 02188874841 تماس حاصل فرمایید.


فروش کلیه لوازم آسانسور و بالابرهای هیدرولیک شامل جک ، پاوریونیت آسانسور ، شیر برقی ، پمپ اسکرو ، شلنگ و اتصالات ، روغن هیدرولیک ، تابلوی فرمان ، کارسلینگ ، فلکه هرزگرد ، ریل آسانسور ، پمپ هیدرولیک
ساختمان مخزن روغن آسانسورهای هیدرولیک :

1- دهانه تغذیه مخزن بایستی دارای صافی (فیلتر) بوده، که در موقع پر کردن مخزن مواد آلوده در روغن وارد مخزن نگردند.


2- پیچ تخلیه بایستی در پائین ترین محل مخزن قرار گیرد تا موقع تخلیه کلیه روغن موجود در مخزن تخلیه گردد.


3- فاصله لوله مکنده تا کف مخزن بایستی حدوداً دو برابر قطر آن لوله بوده و معمولا این لوله بایستی بین 200 الی 300 میلیمتر در داخل روغن قرار گیرد .


4- لوله برگشت جریان بایستی حداقل تا 200 میلیمتر زیر سطح روغن پائین آمده باشد و انتهای آن دارای برش مقطعی 45 درجه ای باشد.


5- دریچه مخزن: بزرگی این دریچه بایستی در حدی باشد که بتوان براحتی مخزن را تمیز نمود.


6- درجه روغن: با این شاخص شیشه ای می توان مقدار حداکثر و حداقل روغن موجود در مخزن را مشخص نمود.


7- دهانه ورود و تخلیه هوا: در هر مخزنی بایستی به حد کافی هوا بتواند وارد و همچنین تخلیه گردد.


8- صفحه آرام کننده: این صفحه مخزن را به دو اتاقک مکنده و برگشت دهنده تقسیم می کند .


9- کف مخزن بایستی دارای شیب بوده و در انتهای شیب آن پیچ تخلیه قرار گیرد.


10- فضای آزاد: این فضای آزاد باعث گردش جریان هوا در زیر مخزن گشته و حرارت روغن را می گیرد و به غیر از آن این فضا امکان حمل و نقل و تمیز کردن مخزن را راحت تر می نماید.


11 - اندازه آن به گونه اى باشد که هرگونه تغییر حجم مایع در مدار هیدرولیک براحتی کنترل گردد. برای مثال زمانی که جک هیدرولیک باز می شود، حجم زیادی از روغن وارد مدار هیدرولیک شده و سطح روغن در تانک پایین می رود. ضمنأ نشتی سیستم را جبران کند.


12 - هوای مخلوط شده در روغن هیدرولیک در داخل آن از روغن جدا شده و ضمناً مواد زائد روغن نیز جذب و ته نشین شوند.


13 - به عنوان یک منبع همیشه در دسترس باشد.


فروش کلیه لوازم آسانسور و بالابرهای هیدرولیک شامل جک ، پاوریونیت آسانسور ، شیر برقی ، پمپ اسکرو ، شلنگ و اتصالات ، روغن هیدرولیک ، تابلوی فرمان ، کارسلینگ ، فلکه هرزگرد ، ریل آسانسور ، پمپ هیدرولیک


بالابر صنعتی