توسعه آسانسور

مشخصات آسانسور برانکاردبر

طراحی ، فروش ، نصب و راه اندازی ، تعمیر و بازسازی انواع آسانسور و بالابر

(جهت دریافت مشاوره فنی و اطلاع از قیمت دستگاه ها با شماره 02188874850 یا 02188874841 واحد فروش تماس حاصل فرمایید.)

آسانسور بیمارستانی برانکاردبر مورد استفاده در بیمارستان ها ، درمانگاه ها و مجتمع های ساختمانی.


* حداقل ابعاد کابین آسانسور:
2100 میلی متر عمق و 1100 میلی متر عرض


* حداقل عرض بازشوی درب:
900 میلی متر


* ظرفیت نفربر: 13 نفر


* شستی های احضار در 40 سانتی متری از درب ورودی تعبیه میشود.


* کابین مجهز به ضربه گیرهای مناسب روی دیواره در ارتفاع 90 و 30 سانتی متری از کف می باشد.


مشخصات فیزیکی
ظرفیت 1000 کیلوگرم
ابعاد کابین
عرض 110 سانتیمتر
عمق 210 سانتیمتر
ارتفاع 220 سانتیمتر
ابعاد درب طبقات و کابین (تلسکوپی - سانترال)
عرض 90 سانتیمتر
ارتفاع 200 سانتیمتر
ابعاد چاه آسانسور
عرض 180 سانتیمتر برای حالت درب تلسکوپی
عرض 200 سانتیمتر برای حالت درب سانترال
عمق 260 سانتیمتر
گودی (ارتفاع) چاهک
برای سرعت 0.63 متر بر ثانیه 150 سانتیمتر
برای سرعت 1 متر بر ثانیه 160 سانتیمتر
برای سرعت 1.6 متر بر ثانیه 180 سانتیمتر
برای سرعت 2/5 متر بر ثانیه 240 سانتیمتر
ابعاد اتاق موتورخانه
عرض 220 سانتیمتر
عمق 420 سانتیمتر
ارتفاع 220 سانتیمتر
مشخصات فیزیکی
ظرفیت آسانسور
1600 کیلوگرم
ابعاد کابین
عرض 140 سانتیمتر
عمق 240 سانتیمتر
ارتفاع 230 سانتیمتر
______________________
ظرفیت 2000 کیلوگرم
عرض 150 سانتیمتر
عمق 270 سانتیمتر
ارتفاع 230 سانتیمتر
______________________
ظرفیت 2500 کیلوگرم
عرض 180 سانتیمتر
عمق 270 سانتیمتر
ارتفاع 230 سانتیمتر
ابعاد درب کابین و طبقه نوع تلسکوپی یا سانترال
عرض 130 سانتیمتر
ارتفاع 210 سانتیمتر
______________________
ابعاد چاه
عرض 240 تا 290 سانتیمتر
عمق 260 تا 330 سانتیمتر
ارتفاه (گودی) چاهک پایین از 150 تا 250 سانتیمتر بستگی به سرعت و ظرفیت آسانسور
ابعاد اتاق موتور خانه
عرض 350 سانتیمتر
عمق 550 تا 580 سانتیمتر
ارتفاع 280 سانتیمتر
بستگی به ظرفیت آسانسور دارد.