توسعه آسانسور

مشخصات آسانسور برانکاردبر

طراحی ، فروش ، نصب و راه اندازی ، تعمیر و بازسازی انواع آسانسور و بالابر (جهت دریافت مشاوره فنی و اطلاع از قیمت دستگاه ها با شماره 02188874850 یا 02188874841 واحد فروش تماس حاصل فرمایید.)

آسانسور بیمارستانی برانکاردبر مورد استفاده در بیمارستان ها ، درمانگاهها و مجتمع های ساختمانی.

* حداقل ابعاد کابین آسانسور:

2100 میلی متر عمق و 1100 میلی متر عرض

* حداقل عرض بازشوی درب:

900 میلی متر

* ظرفیت نفربر: 13 نفر

* شستی های احضار در 40 سانتی متری از درب ورودی تعبیه میشود..

* کابین مجهز به ضربه گیرهای مناسب روی دیواره در ارتفاع 90 و 30 سانتی متری از کف میباشد.

مشخصات فیزیکی

ظرفیت 1000 کیلوگرم

ابعاد کابین

عرض 110 سانتیمتر

عمق 210 سانتیمتر

ارتفاع 220 سانتیمتر

ابعاد درب طبقات و کابین (تلسکوپی - سانترال)

عرض 90 سانتیمتر

ارتفاع 200 سانتیمتر

ابعاد چاه آسانسور

عرض 180 سانتیمتر برای حالت درب تلسکوپی

عرض 200 سانتیمتر برای حالت درب سانترال

عمق 260 سانتیمتر

گودی (ارتفاع) چاهک

برای سرعت 0.63 متر بر ثانیه 150 سانتیمتر

برای سرعت 1 متر بر ثانیه 160 سانتیمتر

برای سرعت 1.6 متر بر ثانیه 180 سانتیمتر

برای سرعت 2/5 متر بر ثانیه 240 سانتیمتر

ابعاد اتاق موتورخانه

عرض 220 سانتیمتر

عمق 420 سانتیمتر

ارتفاع 220 سانتیمتر

مشخصات فیزیکی

ظرفیت آسانسور

1600 کیلوگرم

ابعاد کابین

عرض 140 سانتیمتر

عمق 240 سانتیمتر

ارتفاع 230 سانتیمتر

______________________

ظرفیت 2000 کیلوگرم

عرض 150 سانتیمتر

عمق 270 سانتیمتر

ارتفاع 230 سانتیمتر

______________________

ظرفیت 2500 کیلوگرم

عرض 180 سانتیمتر

عمق 270 سانتیمتر

ارتفاع 230 سانتیمتر

ابعاد درب کابین و طبقه نوع تلسکوپی یا سانترال

عرض 130 سانتیمتر

ارتفاع 210 سانتیمتر

______________________

ابعاد چاه

عرض 240 تا 290 سانتیمتر

عمق 260 تا 330 سانتیمتر

ارتفاه (گودی) چاهک پایین از 150 تا 250 سانتیمتر بستگی به سرعت و ظرفیت آسانسور

ابعاد اتاق موتور خانه

عرض 350 سانتیمتر

عمق 550 تا 580 سانتیمتر

ارتفاع 280 سانتیمتر

بستگی به ظرفیت آسانسور دارد.