توسعه آسانسور

گاورنر آسانسور

گاورنر آسانسور

گاورنر آسانسور وسیله ای جهت کنترل حرکت کابین است. در صورتی که سرعت حرکت بیش از حد مجاز شود، ترمز ایمنی توسط آن فعال می شود. معمولا گاورنر در موتورخانه قرار دارد و شامل سیم بکسل گاورنر (سیم بکسل ایمنی )، که از فلکه گاورنر گذشته و به فلکه کششی در ته چاهک امتداد یافته و مجددا به فلکه گاورنر برگشته و حلقه ای تشکیل می دهد . سیستم به وسیله کابین که به سیم بکسل گاورنر در نقطه ای وصل شده به حرکت در می آید. وقتی که سرعت به حد فعال شدن گاورنر برسد، گاورنر سیم بکسل را نگه می دارد و از آنجاییکه کابین هنوز حرکت خود را در جهت پایین ادامه می دهد لذا سیم گاورنر کشیده شده و در نهایت سیستم ایمنی عمل می نماید.